Fokuserad utveckling ger ökad lönsamhet
I en vikande konjunktur krävs optimering för att hålla verksamheten intakt. Vad som kan förbättras inom den egna verksamheten kan vara svårt att se själv. Ett tränat ögat med ett objektivt perspektiv sätter snabbt fokus på de delar man bör prioritera för att sänka kostnader och öka lönsamheten för en produktiv framtid.
Tina Ahlström, grundare av EQM AB kan komma med en mängd exempel på företag vars verksamhet EQM har hjälpt till att utveckla. Stora företag som Ericsson, SAS, Astra Zeneca och SEB såväl som små och medelstora företag har alla varit mycket nöjda med deras arbete.
- Jag kommer från försäkringsbranschen och det var där jag fick upp ögonen för projektarbete och verksamhetsutveckling. För tolv år sedan bestämde jag mig för att starta eget för att ta tillvara de olika kompetenser jag tillskansat mig både genom erfarenhet och utbildning, säger Tina.

Tinas satsning resulterade i EQM, ett företag som erbjuder verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, kvalitetsledning och projektstyrning. Områden som hänger ihop i ett företag. Allt kretsar kring Operational Excellence – en helhet som lever i balans med organisation, processer och infrastruktur/IT
- Har man inte effektiva processer, fungerande organisation samt korrekt IT-stöd inom sitt företag blir kvalitetsbristkostnaderna höga. Ofta har man svårt att uppfatta egentliga problem samt vad företaget kan förbättra. Men när någon med rätt kunskaper och metoder tittar närmare på det blir förbättringsåtgärderna väldigt tydliga. Mycket tid går åt att lösa akuta problem, söka information och uppfinna ett arbetssätt vid varje tillfälle, säger Tina.

Ett unikt erbjudande hos EQM är möjligheten till en kostnadsfri analys av sitt företag. Något som ger en bättre förståelse för exakt var verksamheten befinner sig idag, vart man är på väg och vad som behöver förbättras för att nå företagets mål. Analysen genomförs i en workshop genom en granskning av nuläget baserat på fakta. För att vidare identifiera och prioritera förbättringsåtgärder baserat på företagets strategier och aktuella planer.

EQM är mycket noga med att arbeta i nära samarbete med sina kunder.
- Jag jobbar alltid tillsammans med organisationen och har inställningen att det hela är inte klart förrän det är implementerat. Det är företaget som ska känna ansvar för förbättringsarbetet och i samband med det även lära sig att förvalta och arbeta vidare med ständiga förbättringar på egen hand, säger Tina som även har utvecklat och ger egna kurser i verksamhetsutveckling och projektstyrning. Kurser som hittills har haft ett tusental nöjda deltagare.
- Mitt signum är min goda leveransförmåga och min långa erfarenhet. I en och samma person hittar man flera kompetensområden, avslutar Tina.

EQM AB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 08-7670416


Email:
tina.ahlstrom@eqm.se

Hemsida:
www.eqm.se

Adress:
EQM AB
Abborrv. 44A
18130 Lidingö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN